O mně

Vystudovala jsem historii, ale více než práce v archivu mě baví korektury, kterými se zabývám přes deset let. Mám zřejmě nějaká speciální čidla na jakékoli nesrovnalosti v textu a žádná chybějící čárka nebo mezera navíc, nedej bože hrubka mě nenechává chladnou...

Na vysoké škole jsem si osvojila velmi specifickou dovednost, a to čtení novogotických písem, polokurzívy i kurzívy. Je to někdy práce téměř detektivní a moje radost z rozluštění nečitelného slova je pokaždé nezměrná.

Přepis textů psaných novogotickým písmem

S německým novogotickým písmem (kreslenou frakturou, polokurzívním Kanzleischriftem a kurzívním Kurentschriftem) se nevyhnutelně setká každý, kdo se bude zabývat studiem písemností pocházejících z doby od 16. století do téměř poloviny 20. století. Kurentem se v českých zemích psaly až do období národního obrození i české texty, poté převážilo písmo humanistické. Německé texty jsou obvykle psány kurentem až do konce 2. světové války.

Čtení starých textů má svá specifika. Zakázku mohu přijmout pouze v případě, že je text čitelný a zákazník dodá kvalitní scan písemnosti. Je nutné mít na paměti, že každý text je jinak náročný na čtení. Každý pisatel má svůj individuální styl a může se stát, že některé pasáže, zkratky, značky či podpisy nebude možné přes veškerou snahu a vynaložený čas rozluštit. Při zpracování textu záleží dodací lhůta na individuální domluvě se zákazníkem.

Přepisuji tato písma

  • Kurent
  • Kanzlei
  • Fraktura
  • Švabach
  • Latinka

Korektury textů

Korektura textu pro mě neznamená pouze to, že vám opravím hrubky. Svědomí by mi nedovolilo nechat v textu krkolomnosti, když je umím nahradit příjemně plynoucími větami. Navrhuji místo opakujících se slov vhodná synonyma. Prostě upravuji vše, co může vašemu textu uškodit. Při tom všem samozřejmě ctím a zachovávám váš styl psaní, takže se nemusíte bát, že byste svůj text po korektuře nepoznali.

Normostrana

Normostrana (NS) je definována vyhláškou č. 77/1993 Sb. § 24 odst. 2.

Normovaná strana, tzv. normostrana (NS), představuje 1800 úhozů, tedy 30 řádků po 60 úhozech.

  • 1800Úhozů na stránku
  • 30/6030 řádku po 60 úhozech
  • + 20%Počet NS překladu je zpravidla o něco vyšší
  • 60 až 120 1 NS představuje průměrně 60-120 minut práce

Ceník

Co je to normostrana?
Korektura a stylistická úprava textu 65 Kč / NS
Přepis 2,50 Kč / slovo
Přepis - u velmi krátkých textů (do 1/2 NS) 250 Kč / hod.
Překlad přepisovaného textu 400 Kč / NS
Kalkulace ceny předem samozřejmostí